GDPR disclaimer

Fitpointfitness zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

Algemeen Privacy beleid

Fitpointfitness zet zich in voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonlijke gegevens te beschermen, of u nu producten of diensten koopt, nieuwsbrieven ontvangt of gewoon op de Fitpointfitness-website surft.

Dit algemene privacy beleid is een bedrijfsrichtlijn voor de normen voor gegevensbescherming die van toepassing zijn binnen Fitpointfitness en is ontworpen om te voldoen aan de wettelijke vereisten voor gegevensbescherming (GDPR). Al het personeel binnen Fitpointfitness is gebonden aan deze voorschriften met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens van klanten, eindgebruikers en leveranciers.

Door gebruik te maken van de websites van Fitpointfitnessof door producten en diensten van Fitpointfitnesste kopen, stemt u in met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens door Fitpointfitness zoals beschreven in dit privacy beleid en de juridische verklaring met betrekking tot het gebruik van de website van Fitpointfitness. De juridische informatie vindt u hier:

 

Persoonlijke gegevens en doeleinden van gegevensverwerking

Fitpointfitness Fitpointfitness verzamelt persoonlijke gegevens over u als klant of als leverancier.

Het type informatie dat we over u hebben, omvat een of meer van deze parameters:

Naam, voornaam
Bedrijf
Aanspreking
Functie
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Toepassing of het product waarvoor u contactpersoon bent

Fitpointfitness heeft deze informatie niet nodig om toegang te krijgen tot het deel van de website dat publiekelijk toegankelijk is.

Ongeacht uw doel raden wij u aan gevoelige persoonlijke gegevens zoals ras of etnische afstamming, religie, vakbondslidmaatschap, seksuele geaardheid, gezondheid, genetische of biometrische gegevens enz. niet aan ons bekend te maken. Wij zullen deze gegevens nooit registreren.

Fitpointfitness kan van derden uw persoonsgegevens ontvangen die noodzakelijk zijn voor de verwerking van een dienstverlening  noodzakelijk om aan uw productvraag of dienstverlening tegemoet te komen.

Fitpointfitness kan u op uw verzoek ten allen tijde de identiteit van deze partijen meedelen.

Uw persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt ter uitvoering van de overeenkomst die u met het Fitpointfitness of de klant van het Fitpointfitness bent aangegaan, of om stappen te ondernemen om uw vraag uit te voeren of te helpen uitvoeren (bijvoorbeeld door het invullen van een contactformulier, als onderdeel van een registratie of een enquête).

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Over het algemeen deelt het Fitpointfitness geen informatie met derden, behalve met gecontracteerde dienstverleners en adviseurs.

In bepaalde omstandigheden kan het echter noodzakelijk zijn dat het Fitpointfitness gegevens doorgeeft of deelt met bepaalde derden. Dergelijke omstandigheden kunnen overdrachten omvatten die voor  Fitpointfitness noodzakelijk zijn om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, om de rechten, eigendommen en veiligheid van Fitpointfitness of anderen te beschermen of in het geval van een verkoop/liquidatie van enig deel van de activiteiten of activa van het Fitpointfitness .

Op uw verzoek kan Fitpointfitness u de identiteit van dergelijke derden verstrekken.

Uw rechten als individu

U hebt recht op:

Op eenvoudig verzoek kunt u uw persoonlijke gegevens laten corrigeren of wissen.
Op de hoogte gebracht worden van de persoonlijke gegevens die Fitpointfitness over u verwerkt.
Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Elke toestemming die u tijdens het proces hebt gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken: neem gewoon contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Contacteer ons over privacy

Als u vragen hebt over de inhoud van dit privacy beleid of over uw rechten als individu, kunt u contact met ons opnemen: